Onze specialisaties

Hieronder vind u heel wat nuttige informatie over onze specialisaties die wij binnen de praktijk toepassen. 

Manuele therapie

Dit is een bijzondere beroepsbekwaamheid die zowel Anneke als Carolien behaalden, waarbij de klachten van de patiënt met extra diepgang benaderd worden als het gaat om dysfuncties van gewrichten, zenuwen, spieren en organen. Wij trachten een totaalbeeld van de klachten te behandelen over deze domeinen heen gezien de oorzaak van de klachten vaak niet eenduidig toe te schrijven valt aan bijvoorbeeld één gewricht of spier. Jouw behandeling zal bestaan uit een combinatie van volgende aspecten: 

 • Articulaire technieken omvatten mobilisaties en manipulaties om een beperkte beweeglijkheid in een gewricht op te lossen. Vb bij acute lumbago, bekkenpijn, frozen shoulder, ribblokkage, nekblokkage. 
 • Met neurogene en neuromanuele technieken wordt de doorbloeding en beweeglijkheid van een zenuwwortel of perifere zenuw gestimuleerd of compressie op de zenuwstructuur verminderd (bijvoorbeeld ter behandeling van hernia, tintelingen, uitstrallende pijn in armen of benen).
 • Myofasciale (spiergerelateerde) technieken zoals triggerpuntbehandeling, zachte weefseltechnieken en stretching worden gebruikt bij behandeling van spieren. Triggerpunten zijn één van de meest voorkomende oorzaken van myofasciale pijn. De behandeling door middel van dry needling en manuele triggerpunt-therapie zijn erg effectief. Het gebruik van manuele druk of steriele naalden op specifieke pijnpunten in de spieren helpt ter genezing en om pijn te reduceren. (vb nekpijn, tenniselleboog, verstuiking, spierscheuren)
 • Somatoviscerale behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld het losmaken van het diafragma, het beïnvloeden van maag en darmklachten.
 • Behandeling van duizeligheid (BPPV) gebeurt door specifieke maneuvers uit te voeren om de duizeligheid te stoppen.
 • Specifieke behandeling van kaakpijn en hoofdpijn (gaande van beperkte mondopening, pijnlijke kaak, oorpijn, oorsuizen, verschillende varianten van hoofdpijn, cervicogene duizeligheid, whiplash).
 • Oefentherapie: medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing, ...

Manuele neurotherapie

Manuele neurotherapie (MNT) is een zeer geschikte therapie voor het behandelen van en het begeleiden van chronische pijnpatiënten. Deze specialisatie wordt door Anneke uitgeoefend.

Het centrale uitgangspunt is dat het “output-signaal" pijn het resultaat is van:
1. Input van signalen uit het somatisch stelsel: musculoskeletaal, fasciaal.
2. Input van signalen uit het autonome stelsel: organen, hormonen, immuun-stelsel.
3. Input uit omgeving, leerprocessen en emoties.

Een behandeling bevat altijd ingrepen in deze verschillende domeinen omdat die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De behandeling is dus holistisch en multifactorieel. De toegepaste technieken steunen enerzijds op evidence based interventies gecombineerd met experimentele, maar met lange ervaring en observatie op efficiëntie gecontroleerde technieken. Al deze interventies hebben hetzelfde doel: modulatie en normalisatie van de communicatie in het zenuwstelsel.

Tijdens de behandeling is begeleiding en coaching van de patiënt van groot belang (pijn uitleggen, adviezen naar beweging). De gebruikte hands-on technieken zijn:

 • Neuro-reflective soft-tissue frictions (NSFT’S) of release technieken op perifere zenuwpaden.

 • Spine tuning: impulsmobilisaties op de wervelzuil als input-modulatie van de medula spinalis.

 • Neurodynamics al dan niet gecombineerd met zenuwreflexpunten.

 • Desensitisatietechnieken voor het centrale zenuwstelsel.

 • Zenuwreflexologie aan de voet: het gebruik van drukpunten op de voet een onmiddellijk en meetbaar effect op zenuwstructuren.

Algemene kinesitherapie en revalidatie

De algemene kinesitherapie richt zich voornamelijk op het behandelen van klachten in het bewegingsapparaat. We denken hierbij vooral aan pijn thv de spieren en de gewrichten. Zowel acute als chronische problemen worden in onze praktijk aangepakt. Daarbij hoort ook revalidatie na operaties. We trachten met behulp van verschillende behandelmethodes het natuurlijke genezingsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Sportrevalidatie

In het algemeen kan sportrevalidatie omschreven worden als een vorm van revalidatie, gericht op het herstel van een geblesseerde sporter. De revalidatie begint meteen na het ontstaan van de blessure en heeft als doel de sporter weer terug te krijgen op het oude sportniveau. Zowel binnen de algemene kinesitherapie en revalidatie als bij de sportrevalidatie geldt dat bij veel aandoeningen niet het bestrijden van de pijn met allerlei passieve (met apparaten) behandeltechnieken op de voorgrond staat, maar juist reactivering middels gericht oefenen

* kinesiotaping:

Kinesiotaping is een specifieke tapingtechniek die dewelke zijn oorsprong vindt in Japan.

Via een katoenen tape, die een vergelijkbare elasticiteit als de huid heeft, en een specifiek aangebrachte lijmlaag gaan we lichaamsstructuren proberen te beïnvloeden. Dat gebeurt door de rek meer of minder uit de tape te halen en die op specifieke structuren aan te brengen.

* functionele stabiliteitstraining (core stability)

In het menselijk lichaam zijn 2 soorten spiergroepen te onderscheiden, namelijk de ‘stabilizers' (spieren die bewegingen controleren) en de ‘prime movers' (maken de bewegingen). Om optimaal te functioneren is de samenwerking tussen ‘stabilizers' en de ‘prime movers' van groot belang.Ten gevolge van pijn of slechte houding zijn de ‘stabilizers' geneigd hun functie niet meer optimaal uit te voeren. Zo ontstaan verminderde kwaliteit van beweging, verminderde kracht en controle, vermoeidheid en gedragsveranderingen.

* oefentherapie

Oefentherapie is een cruciale schakel in de revalidatie van de patiënt.  Het juist uitvoeren  van de specifieke oefeningen is van essentieel belang in het kader van het al of niet slagen van de revalidatie en/of preventie.

Het is daarom belangrijk te weten welke oefeningen een gunstig effect hebben en welke schadelijk zijn.  Het is vooral de kwaliteit van de uitvoering die super belangrijk is. 

Door individuele begeleiding van de patiënt bij de oefentherapie is er een directe controle en kan er onmiddellijk ingegrepen worden bij een slechte uitvoering.  Deze manier van werken zorgt ervoor dat een goede uitvoering realiseerbaar is.  

* Fieldpower

Fieldpower kan voor elke situatie worden gebruikt. Je kunt het gebruiken om snelheid en explosiviteit te trainen en gebruiken voor iemand die revalideert. Fieldpower-oefeningen omvatten squat sprongen, dropouts en conditioneringsoefeningen. Dankzij de behendigheid van het apparaat kunt u in elke richting werken en het lichaam in elke bewegingsrichting stimuleren.

Postnatale revalidatie

Ben je net bevallen? Dan kan postnatale kinesitherapie je zeker helpen om terug in vorm te komen. Via verschillende oefeningen voor de bekkenbodemspieren en andere spieren helpen we je van vervelende klachten af. Zo kan je na je bevalling optimaal herstellen!

Na een natuurlijke bevalling kan je het best 4 à 5 weken na de geboorte van je kind met postnatale kinesitherapie starten. Is je baby via een keizersnede ter wereld gekomen? Dan is starten 6 à 7 weken na de bevalling aangeraden.

Postnatale kinesitherapie focust voornamelijk op:

 • Het intensief trainen van de bekkenbodemspieren
 • Het versterken van de buikspieren
 • Het opbouwen van je kracht en conditie
 • Behandelen van stressincontinentie via oefeningen
 • Herstellen stabiliteit lichaam zodat dagelijkse activiteiten en sporten kunnen worden hervat
 • Behandeling van klachten na de zwangerschap zoals rugpijn, nekpijn, vermoeide spieren, enz.
 • Werken aan een correcte lichaamshouding

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x